Układ nerwowy dzieli się na ośrodkowy i obwodowy. Pod względem czynnościowym zaś rozróżniamy układ nerwowy autonomiczny oraz układ nerwowy somatyczny.

Układ nerwowy ośrodkowy odpowiada za orientację oraz reagowanie na bodźce środowiska zewnętrznego.

Układ obwodowy podtrzymuje łączność między częściami ciała.

Układ autonomiczny odpowiada za przemiany wewnątrz organizmu gołębia.

Między odcinkiem szyjnym, a piersiowym znajdują się nerwy odpowiedzialne za poruszanie skrzydłami.
W obszarze lędźwi występuje zgrubienie dla unerwienia nóg.

Post Navigation