Szkielet gołębia przystosowany jest do długich i wyczerpujących lotów. Kościec zamiast szpiku kostnego ma jamy wypełnione powietrzem.
Kości czaszki składają się z mózgo i trzewioczaszki. Część mózgową i twarzową ograniczają duże oczodoły. Szkielet głowy gołębia zbudowany jest z 19 kości.

Kręgosłup – w kręgosłupie gołębia rozróżniamy cztery odcinki: szyjny, piersiowy, lędźwiowo-krzyżowy i ogonowy. Kościec kręgosłupa składa się z 41-43 kręgów. Część szyjna kręgosłupa zbudowana jest z 14 kręgów. Kręgi piersiowe 5 lub 6 połączone są za pomocą kościozrostów. Dwa przednie żebra nie łączą się z mostkiem.

Mostek ma kształt nieregularny na jego brzusznej stronie występuje grzebień.

Pas barkowy gołębia tworzy łopatki, obojczyki i kości krucze.

Skrzydła – składają się one z następujących kości: ramieniowej, dwóch kości przedramienia, kości nadgarstka, śródręcza i palców. Kości szkieletu poruszają się w jednej płaszczyźnie.

Kończyny składają się z kości udowej i kości podudzia. Gołąb posiada cztery palce, kciuk skierowany jest do tyłu, a pozostałe do przodu.

Post Navigation