U gołębi za sprawą procesów ewolucyjnych wystąpiło ogromne zróżnicowanie morfologiczne wpływające na budowę jak i wygląd.

Głowa jest charakterystyczna dla każdej z ras. Odróżnia się dziób, który składa się z dwóch wydłużonych rogowych szczęk. W okolicach nosowych występuje woskówka, która jest koloru białego.
Oczy otoczone są obwódką powiekową, barwa powieki zależy od rasy. Barwa tęczówki oka jest brana pod uwagę w czasie oceny gołębi na wystawach.
Szyja  rozróżnia się dwie powierzchnie: przednią oraz tylną. Część górna szyi łączy się z głową zaś część dolna łączy się z tułowiem.

Tułów gołębi składa się z piersi, grzbietu, zadu, okolic steku oraz ogona. W zależności od grupy, do jakiej należą gołębie różni się tułów. U gołębi lotnych jest on wydłużony, u ras średnich jest krępy, a u mięsnych masywny.

Skrzydła wyróżnia się następujące części: wierzchnią i spodnią, która przylega do tułowia. Pióra są zróżnicowane, a ich różna wielkość zależy od okolic ciała, na których są umiejscowione: na głowie i szyi upierzenie jest krótkie natomiast na skrzydłach długie.

Post Navigation