Gołębie oswojono i udomowiono w Francji. Ptaki te są symbolem Asztarte, bogini miłości i płodności. Pierwsze informacje dotyczące gołębi udomowionych wywodzą się z Egiptu, z okresu 2700 lat przed naszą erą. Kolejne informacje o nich można znaleźć w Starym Testamencie.

Do Grecji gołębie przywieziono w piątym wieku przed naszą erą za sprawą floty perskiej. Grecy wykorzystywali gołębie do przenoszenia wiadomości na dalekie odległości. Rzymski historyk Warron przedstawił szczegółowo gołębniki mieszczące po kilka tysięcy ptaków. Zasady budowy starorzymskich gołębników były podobne do budowanych obecnie. Dzięki Rzymianom gołąb rozprzestrzenił się na całą Europę.

W 1765 roku w Anglii wydano pierwszą książkę o chowie i hodowli gołębi. Hodowcy gołębi na całym świecie zrzeszają się w kluby i związki, które prowadzą działalność hodowlaną, instruktarzową i popularyzatorską.

Gołąb skalny
Gołąb skalny jest średnim ptakiem, długość jego wynosi 33 cm. Zamieszkuje północną Europę , europejskie i afrykańskie wybrzeża oraz Bliski i Daleki Wschód. Ptaki wiją gniazda na wieżach, wysokich drzewach, skałach i urwiskach. Upierzenie gołębia jest niebieskawoszare, z białym kuprem i dwoma ciemnymi, podłużnymi pasmami na skrzydłach oraz metalicznym połysku na bokach szyi. Gołębie prowadzą osiadły tryb życia i żyją w dużych gromadach można je spotkać w parkach miejskich oraz w lasach. Żywią się różnego rodzaju nasionami i owocami oraz odpadkami wyrzucanymi przez ludzi. Długość życia wynosi 3 lata. Ptaki te w Polsce nie są objęte ochroną.

Grzywacz
Grzywacz jest to największy gołąb dziko występujący w Polsce zamieszkuje zalesione tereny Azji wschodnia jak i zachodnia część Europy, jego długość wynosi 45 cm.
Upierzenie na piersiach mieni się metalicznie, a na szyi występuje biała opaska. Dziób ptaka jest jasnożółty, skoki są barwy ciemnoczerwonej. Grzywacz buduje gniazda na wysokich drzewach minimalna wysokość budowy gniazda to 3 metry nad ziemią. Można go zobaczyć w parkach i w lasach. Okres lęgowy trwa od kwietnia do czerwca Jest ptakiem bardzo płochliwym i nieufnym, co oczywiście utrudnia jego obserwacje.

Siniak
Siniak jest ptakiem o wymiarach 30 cm, często można go pomylić z dikimi gołębiami. Pióra barwy szaro-sinej, lotki i sterówki ciemne z dwoma czarnymi paskami. Występowanie siniaka jest rzadsze od grzywacza, bytuje od Wielskiej Brytani do zachodniej Syberii. Gołąb ten wije gniazda na wysokich drzewach, podobnie jak grzywacz.
Ptaki żywią się kiełkującymi nasionami, owocami, żołędziami,  buczynę.

Synogarlica
Synogarlica turecka wywodzi się z Indii występuje od Turcji po Japonię. Rozmiary synogarlicy wynoszą 28 cm, pióra o barwie kremowo-popielatej, na szyi występuje czarna pół obroża, biało obrzeżona, skoki koloru czerwonego, dziób ciemny. Synogarlicę możemy spotkać w parkach, na wsiach, ogrody. Gniazda zakładają na drzewach iglastych. Chętnie przebywa w sąsiedztwie człowieka preferuje tryb osiadły, ptak pojawił się w Polsce około 1947.

Turkawka
Turkawka jest małym ptakiem o umaszczeniu kremowym, na szyi można zobaczyć ciemne paski z delikatnymi, białymi otoczkami. Gołąb ten osiedla się w niższych partiach drzew. Ptaka tego podobnie jak siniaka i grzywacza można zobaczyć w parkach i w lasach. Nazwa tego gołębia wzięła się z tego, że wydaje on charakterystyczny dźwięk – turkotanie.

Co twierdził Darwin
Darwin twierdził, że pochodzenie gołębia jest monofiletyczne, oznacza to, że wszystkie rasy pochodzą od gołębia skalnego. Gołąb ten zamieszkuje obszary nadbrzeżne Morza Śródziemnego oraz Daleki Wschód aż do Japonii. Omawiany ptak przez wiele lat był poddawany wpływom człowieka, co doprowadziło do różnych zmian w upierzeniu, wymiarach i budowie gołębia.
Kolejnym elementem, który wpływał na różne zmiany w budowie, zachowaniu gołębi itp. były mutacje, dzięki którym cechy gołębi uległy dużemu zróżnicowaniu.

Post Navigation